Her kommer kort om nyheter innen anskaffelsesregelverket i året som gikk.

Den 10. april 2019 kom stortingsmelding om offentlige anskaffelser. I stortingsmeldingen fokuseres det på at det er et stort potensial for å effektivisere offentlige anskaffelser, for å oppnå lavere transaksjonskostnader, bedre priser og bedre behovsdekning. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Å gjennomføre gode anskaffelser som oppfyller disse forventningene, er krevende. Dette krever en profesjonalisering av innkjøpene, gjennom blant annet økt satsing på kompetanse, bedre styring, ledelse og organisering. Det vektlegges også at innkjøpere må tilrettelegge for deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter.

ESPD skjemaet forsvant 01.05.2019 og etter dette ble tjenesten flyttet til KGV verktøyene.

Dersom man ikke har direkte tilgang til konkurransegrunnlag og konkurransedokumenter, må oppdragsgiver gi en tilleggsfrist på 5 dager. Flere leverandører av KGV verktøy har som en følge av dette, åpnet for slik direkte tilgang uten innlogging.

Doffin: Nye regler for kunngjøring. Fra 3. februar 2020 vil kunngjørings­skjema der oppdragsgiver fyller ut seg selv som formell klagebehandler bli avvist i Doffin. Som hovedregel er det tingretten i oppdragsgivers rettskrets som skal være formell klagebehandler.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

166