Hva koster et abonnement

Med abonnement på prosjektanskaffelser får du tilgang til et prosjektgjennomføringsverktøy som hele tiden er oppdatert.

Et abonnement gjelder for ett år og koster kr 25 000,- eks. mva.  Årsavgiften vil gjelde for to brukere. Dette inkluderer full tilgang til gjennomføringsverktøy og maler på prosjektanskaffelser.

Dersom man ønsker flere brukere vil dette koste kr 5 000,- eks. mva. pr bruker.

Abonnementet inkluderer én rådgivningstime for bruk av siden. Rådgivning ut over dette vil bli fakturert etter medgått tid. Vår timepris for slik rådgivning er kr 2 200,- eks mva.

Rådgivning tilbys for å styrke kommunenes bestillerkompetanse og vise hvordan Prosjektanskaffelser enklest og mest effektivt kan benyttes. Vår erfaring er at det ikke er nødvendig med mange timer bistand, dersom man benytter bestillerkompetansen riktig og tar i bruk malene på Prosjektanskaffelser.

Det vil også være vår anbefaling at de som skal benytte Prosjektanskaffelser gjennomfører et kurs før de tar dette i bruk. Se under fanen KURS øverst på siden.

Ta kontakt med oss i prosjektanskaffelser.


Irene Kildebo
99 62 66 06
kildebo@kildeboas.no

Eirik Rudi
Tlf. 99 12 18 18
rudi@kildeboas.no