Endringer pr 16.12.2022:

Endringer pr 16.12.22 – Åpen tilbudskonk. under EØS

Endringer pr. 16.12.2022 kvalif.grl. bgrenset tilbkonkr under EØS

Endringer pr 16.12.2022 – konk.grl begr. tilbudskonk. under EØS

Endringer pr. 16.12.22 – KGL åpen anbudskonk. over EØS

Endringer pr. 16.12.22 -mal begrenset konk over EØS

Endringer pr. 16.12..2022 – Forhandlet konk. over EØS

Oversikt over endringer i generelle og spesielle kontraktsbestemmelser 16.12.2022