I forbindelse med ikrafttredelse av nytt anskaffelsesregelverk den 01.01.2017, har vi foretatt følgende endringer i Prosjektanskaffelser:

  • Det er utarbeidet nye konkurransegrunnlag for den nye konkurranseformen tilbudskonkurranse åpen/begrenset i forskriftens del II
  • Det er utarbeidet nye konkurransegrunnlag for åpen/begrenset anbudskonkurranse, samt konkurranse med forhandlinger i forskriftens del III
  • De gamle malene er fjernet og skal ikke lenger benyttes
  • Det er lagt ut nye veiledere til nytt anskaffelsesregelverk 2017 under Publikasjoner
  • Det vil bli lagt ut nye kontraktsbestemmelser for NS 8407 rett over nyttår.

Det er viktig å merke seg at eksemplene på konkurransegrunnlag, for blant annet rammeavtaler, som ligger på Prosjektanskaffelser, er etter gammel forskrift. Disse eksemplene kan derfor ikke lenger benyttes. Det vil bli arbeidet med maler for alle rammeavtaler i løpet av 2017. Disse vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som de ferdigstilles.

Dersom noen fremdeles ikke har vær på kurs i praktisk tilnærming til nytt anskaffelsesregelverk, vil vi invitere til nytt kurs onsdag den 18. januar 2017.

Vi ønsker alle abonnenter lykke til med anvendelse av nytt anskaffelsesregelverk i 2017.