Advokatfirmaet Kildebo AS ble stiftet av Irene Kildebo i 2013. Formålet med stiftelsen var å etablere et nisjefirma med særlig høy kompetanse innenfor entrepriserett, offentlig anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom.

Siden stiftelsen i 2013 og frem til i dag har Kildebo lyktes med å etablere seg som et ledende advokatfirma innen de opprinnelige satsningsområdene. Selskapet bistår både bedrifter og privatpersoner, og en rekke kommuner over hele landet.

Selskapet har utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av mange kommunale byggeprosjekter. Dette er et verktøy som krever kontinuerlig oppdatering. Sammen med Eirik Rudi har Kildebo derfor utviklet nettstedet Prosjektanskaffelser.no. Vi utvikler stadig prosjektanskaffelser slik at siden kan være et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirmaet Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret.

Les mer på vår hjemmeside: https://kildeboas.no/