Advokatfirma Kildebo AS driver advokatvirksomhet med hovedvekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendom, og har hovedsakelig oppdrag for kommunene og privat næringsliv. Selskapet har i en årrekke bistått kommuner i deres bestilling av små og store prosjekter. Se alle våre fagområder her.

Selskapet har i samarbeid med Kongsberg kommunale eiendom KF utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av alle Kongsberg kommunale eiendom KF sine byggeprosjekter i perioden 2012 til 2015, og ga svært vellykkede resultater i deres byggeprosjekter. Idet flere kommuner i ettertid ønsket å ta verktøyet i bruk, og siden dette er et verktøy som krever kontinuerlig oppdatering, er verktøyet nå lansert som en web løsning. Vi håper at abonnementsinntektene vil gjøre det mulig å utvikle siden til å bli et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere.

Selskapet arbeider også mye med problemstillinger innenfor bustadoppføringslova, boligrett, forvaltningsrett, forsikringsrett og selskapsrett.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirma Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.

 

Personvernerklæring