Advokatfirmaet Kildebo AS ble stiftet av Irene Kildebo i 2013. Formålet med stiftelsen var å etablere et nisjefirma med særlig høy kompetanse innenfor entrepriserett, offentlig anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom.

Siden stiftelsen i 2013 og frem til i dag har Kildebo lyktes med å etablere seg som et ledende advokatfirma innen de opprinnelige satsningsområdene. Selskapet bistår både bedrifter og privatpersoner, og en rekke kommuner over hele landet.

Selskapet har utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av mange kommunale byggeprosjekter. Dette er et verktøy som krever kontinuerlig oppdatering. Sammen med Eirik Rudi har Kildebo derfor utviklet nettstedet Prosjektanskaffelser.no. Vi utvikler stadig prosjektanskaffelser slik at siden kan være et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere.

Fra 2021 videreførte Kildebo og Rudi sin advokatvirksomhet i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS (FPCO).

FPCO har vært aktiv i Drammen fra etableringen i 1994 og har god kjennskap til det lokale markedet. FPCO har kontorer sentralt i Drammen. Firmaet består i dag av 21 medarbeidere, 16 advokater og 5 i administrasjon, alle med forankring til Drammensregionen. Firmaet bistår sine klienter innenfor et bredt spekter av juridiske fagområder, med hovedvekt på forretningsjuridiske spørsmål.

Firmaets advokater har lang erfaring fra ulike bransjer og rettsområder, og klientene blir fulgt opp av de advokater som er best egnet for det enkelte oppdrag.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at FPCO er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene som du finner på vår nettside.

Besøk vår nettside fpco.no

Besøk vår Facebook side

Besøk vår LinkedIn side