Vi har i dag publisert ny mal for totalentreprise med samspill i tidligfase. I den valgte modellen forutsettes det at samspillgruppen skal komme frem til en fastpris for fase 2, og deretter gå over i en alminnelig totalentreprise.

Malen inneholder følgende dokumenter:

 • Ny kontraktspakke for samspill tidligfase består av følgende kontraktsbestemmelser:
  • Vedlegg 3.1 Kontraktsformular totalentreprise med samspill i tidligfase
  • Vedlegg 3.2 Tilleggsavtale til kontrakt for totalentreprise med samspill i tidligfase
  • Vedlegg 3.3 Kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill i tidligfase
  • Vedlegg 3.4 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise NS 8407 (se vedlegg til konkurransegrunnlag)
  • Vedlegg 3.5 Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise NS 8407 (se vedlegg til konkurransegrunnlag)
   • a) Statusrapport (se vedlegg til konkurransegrunnlag)
   • b) Varsel fra entreprenør til byggherre (se vedlegg til konkurransegrunnlag)
   • c) Endringsordre (se vedlegg til konkurransegrunnlag)
   • d) Maler for sikkerhetsstillelse og garanti (se vedlegg til konkurransegrunnlag)
 • Tillegg til Prosjektanskaffelser sine konkurransegrunnlagsmaler for å tilpasse til totalentreprise med samspill i tidligfase.
 • Prisskjema

Dokumentene finner du på følgende adresse:

https://prosjektanskaffelser.no/konkurransegrunnlag/maler-konkurransegrunnlag/

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

185