Prosjektanskaffelser er et verktøy for gjennomføring av større og mindre prosjekter i overensstemmelse med regelverk for offentlige anskaffelser. Her finner du maler, eksempler og kvalitetssikringssystemer, som skal hjelpe deg til å optimalisere din anskaffelse.

Prosjektanskaffelser

Med abonnement på prosjektanskaffelser får du optimalisert din bestillerkompetanse for små og store prosjekter i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser.

Prosjektanskaffelser gir deg:

 • Gjennomføringsverktøy som hensyntar regelverk for offentlige anskaffelser
 • Økt bestillerkompetanse og kvalitetssikringsverktøy for din bestilling
 • Enkel og rask tilgang til alle relevante maler for gjennomføring av offentlige anskaffelser i store og små prosjekter
 • Kvalitetssikringssystem som tar deg igjennom alle prosjektets faser
 • Et system som er gjennomarbeidet, utprøvd og derfor virker tidsbesparende i beslutningsprosessen

Hva er prosjektanskaffelser?

Prosjektanskaffelser er et verktøy for gjennomføring av større og mindre prosjekter i overensstemmelse med regelverk for offentlige anskaffelser. Her finner du maler, eksempler og kvalitetssikringssystemer, som skal hjelpe deg til å optimalisere din anskaffelse.

Prosjektanskaffelser er et verktøy som tar sikte på å øke din bestillerkompetanse.

Innhold:

Prosjekthåndbok for totalentreprise

 • Initieringsfase, programfase, forprosjektfase, anbudsfase, byggefase og reklamasjonsfase.
 • I hver fase finner du nødvendige maler og brukerveiledninger som gjør deg i stand til å gjennomføre anskaffelsen og byggeprosjektet fra a til å

Konkurransegrunnlag

 • Her ligger det maler for konkurransegrunnlag med tilhørende kontraktsbestemmelser, tilbudsskjema osv tilrettelagt for kontrahering av byggeprosjekter
 • Her finner du også eksempler på konkurransegrunnlag for store og små prosjekter, samt for ulike rammeavtaler innen drift av fast eiendom

Publikasjoner

 • Siste relevante nyheter innenfor offentlige anskaffelser
 • Forarbeider til lov og forskrift
 • Linker til siste oppdaterte publikasjoner fra ulike offentlige myndigheter
 • Notater og annet relevant stoff for prosjektanskaffelser

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo
Tlf. 90 62 66 06
kildebo@kildeboas.no

Eirik Rudi
Tlf. 99 12 18 18
rudi@kildeboas.no

Bli medlem nå og få tilgang til alle dokumenter. Send oss en e-post!