Advokatfirmaet Kildebo AS ble stiftet av Irene Kildebo i 2013. Formålet med stiftelsen var å etablere et nisjefirma med særlig høy kompetanse innenfor entrepriserett, offentlig anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom.

Siden stiftelsen i 2013 og frem til i dag har Kildebo lyktes med å etablere seg som et ledende advokatfirma innen de opprinnelige satsningsområdene. Selskapet bistår både bedrifter og privatpersoner, og en rekke kommuner over hele landet.

Selskapet har utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av mange kommunale byggeprosjekter.  Dette er et verktøy som krever kontinuerlig oppdatering, og verktøyet er derfor web basert. Vi utvikler stadig prosjektanskaffelser slik at siden kan være et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere.

Fra 2020 har Kildebo utvidet selskapet med en rekke nye partnere. Selskapet vil i løpet av vinteren 2020 øke antall partnere fra 1 til 8. Dette innebærer at selskapet vil utvide sine rettsområder betydelig. Samtlige nye partnere er ledende spesialister innenfor sine rettsområder, og har lang erfaring fra advokatbransjen, domstolene og andre relevante sektorer.

I tillegg til at våre spesialområder blir styrket med flere kloke hoder, vil Kildebo fremover være særlige sterke innenfor prosedyre- og tvisteløsning, strafferett, familie- arv og skifterett, arbeidsrett, konkurs og forsikring- og erstatningsrett.

Vi skal fortsatt bistå det offentlige og næringslivet i vår region, men ønsker å understreke at vår strategi også er å satse betydelig mot privatmarkedet, og tilby bistand innenfor de fleste rettsområder som private aktører etterspør.

Kildebos målsetning er at all rådgivning og all bistand skal være basert på høy faglig kvalitet, og med klientens interesser i sentrum. Våre advokater har derfor solid fagkompetanse gjennom gode akademiske resultater og relevant erfaring, og evnen til å få gode personlig relasjoner til våre klienter.

Kildebo er opptatt av å kunne tilby konkurransedyktige priser. Vi har derfor valgt en strategi som er basert på økonomiske likedeling blant partnerne, og kostnadseffektiv drift. Vårt ønske er å skape et advokatfirma med mer fokus på engasjement for juss og mennesker, og ikke kun økonomisk lønnsomhet.

Med det laget som har gått sammen for å drive Kildebo videre kan ikke vår målsetning være noe annet enn å bli det ledende og beste advokatfirma i Drammensregionen innenfor våre retts- og forretningsområder.

Vårt nye slagord er:
Med ansvar for å skape rett.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirma Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene som du finner på vår nettside.

Besøk vår nettside advokatkildebo.no

Besøk vår Facebook side

Besøk vår LinkedIn side